Brygger

Dersom du går med et ønske om å bygge brygge i tilknytning til ditt hus eller din hytte, kan vi hjelpe deg med å gjøre planene til virkelighet.

Vi har kompetanse på bygging av brygger, og kan hjelpe deg fra du er på planleggingsstadiet og frem til bryggen står klar til bruk. Vi leverer både hengebrygger, faste brygger og flytebrygger til hytteeiere og fastboende på Hvaler og omegn.

Søk tillatelse fra kommunen på et tidlig tidspunkt

Det er strenge regler for hvem som får bygge egen brygge i dag. Derfor er det viktig å kontakte kommunen på et tidlig tidspunkt, for å undersøke muligheten for å bygge der du ønsker. Vi kan være behjelpelige med å kontakte kommunen på dine vegne, og dersom de gir klarsignal kan vi også sende inn formell søknad for deg.

Når byggetillatelsen er i orden bistår vi med detaljprosjektering, slik at du velger riktig type, plassering og utforming på bryggen. Vi kjenner forholdene på Hvaler godt og vet hvilke vurderinger som må tas for at du skal kunne ha glede av din brygge i mange år fremover.

Rehabilitering av brygger

Vi utfører også rehabilitering av eldre brygger. En vanlig feil mange gjør er å rive sin gamle brygge, for så å kontakte en byggentreprenør for å få bygget en ny. Da blir imidlertid bryggen søknadspliktig på lik linje med nye brygger, og det er ikke sikkert man får tillatelse til å sette opp ny brygge på samme sted.

Vi har gode rutiner for rehabilitering av brygger slik at denne problematikken unngås. Har du behov for å utbedre eksisterende brygge, anbefaler vi derfor at du forhører deg med oss før du tar saken i egne hender.

Lokalkjent byggentreprenør

Ved bygging av brygge lønner det seg å bruke en erfaren aktør, med høy byggfaglig kompetanse og god kjennskap til området der bryggen skal bygges. Vi har opparbeidet oss god erfaring, både med bygging av nye og rehabilitering av eldre brygger. Vi har også dyktige kontakter i området, som bistår oss på større, mer omfattende bryggeprosjekter. Lar du oss bygge din brygge vet du derfor at du får en robust brygge av høy kvalitet som er tilpasset forholdene på Hvaler og laget for å vare.

Kontakt oss for å komme i gang med planleggingen av din brygge!