Restaurering

Mange lever en nostalgisk drøm om å bo et eldre bygg, kanskje leve et litt enklere liv, eller ha en hytte i denne stilen. For noen vil dette bety restaurering av gamle bygg. Det er viktig å skille mellom restaurering og rehabilitering i dette tilfellet. Når vi snakker om restaurering mener vi prosessen med å bringe et bygg tilbake til den tidligere tilstanden det var i. Dette vil være en tilbakeføring til opprinnelig stil eller så nært dette som mulig.

Restaurering handler for det meste om å videreføre tradisjoner og bevare byggemåter. Dette er den beste måten for kommende generasjoner å oppleve gamle byggetradisjoner. Materialer og måten de er satt sammen på kan føre til skader eller slitasje over tid, og det vil da være nødvendig med restaurering for å vedlikeholde bygget på best mulig måte. Om det utføres endringer på bygget som går utover restaurering, og elementer legges til som ikke ville vært tilstede i originalbygget bruker vi heller begrepet rehabilitering.

Skjærhalden Bygg har lang og bred erfaring med å utføre denne typen arbeider. Våre medarbeidere har sterk faglig bakgrunn, samt en årrekke med kunnskap fra en rekke ulike prosjekter. Som medlemmer av Norgers Byggmesterforbund er vi profesjonelle og yter god service til våre kunder. Ved å ta kontakt med oss kan du være sikker på at du jobber med en bedrift som strekker seg langt for å gjøre kunden fornøyd.

Har du spørsmål angående restaurering i Østfold kan du ta kontakt med oss her.