Uavhengig kontroll

Som totalentreprenør vil vi kunne ta på oss den overordnede oversikten og ansvaret.

Den uavhengige kontrollen påser at bygningensarbeidene er kvalitetssikret. I kontrollen sjekkes blant annet fuktsikring av våtrom og lufttetthet i boligen. Noen bygg må også undergå kontroller av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

Sentral godkjenning

Når man bygger en bolig, et tilbygg, rehabiliterer eller restaurerer er det mange faktorer å ta med i betrakning. Noe man kanskje ikke ofrer så mye tid i planleggingsfasen er tanker rundt tid og penger som går med til søknadsprosesser og saksbehandling i kommunen.

Det kan være lurt å ansette et byggefirma som har Sentral Godkjenning for å forenkle prosessen og være trygg på at man får utført skikkelig arbeide. Da kan man også være sikker på at de har oppdatert seg på de siste endringer av krav til byggenæringen og kommunene.

Vi kan behandle saker enklere og raskere

Skjærhalden Bygg har Sentral Godkjenning. Dette betyr at kommunen vet at vi innehar den generelle kompetansen som er nødvendig for byggesaken. Direktoratet for byggkvalitet beskriver dette som en slags godkjenning som viser at vi som bedrift har kompetanse, gjennomføringsevne, erfaring og systemer som er tilpasset våre aktiviteter i byggenæringen. Slik vil vi kunne behandle saker enklere og raskere i kommunens systemer.

Har du spørsmål angående uavhengig kontroll i Østfold?